whatsapp-nazeryar
واتساپ

آيا مالکين آپارتماني مجاز مي باشند در تعيين قدرالسهم از عرصه بر اساس توافق عمل نمايند؟

     
         ناظر یار
 • 16:45 1397/05/29
 آیا مالکین آپارتمانی مجاز می باشند در تعیین قدرالسهم از عرصه بر اساس توافق عمل نمایند؟
قانون تملک آپارتمانها تلفیقی از قانون مدنی و قانون ثبت و ....می باشد .
قانون تملک اپارتمانها در موادی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی نظر دارد ،موثر از ق م بویژه از مبحث احکام شرکت (مواد 571 الی 606 )می باشد
هر چند در ماده 10 قانون تملک اپارتمانها قدر السهم مالکین مشاعی بر مبنای مساحت قسمتهای اختصاصی برسمیت شناخته شده است ، لیکن در همان قانون مالکین مشاعی ملزم نشده اند که نمی توانند خلاف قدرالسهم برسمیت شناخته خود با هم توافق و تراضی نمایند .
در واقع حکم ماده 10 قانون تملک آپارتمانها جنبه ارشادی و انهم برای هزینه های مشترک دارد و آمرانه نیست وگرنه قانونگذار تصریح می نمود که مالکین حق تصمیم گیری مغایر قدر السهم اختصاصی را ندارند .
در مواردی که قانونگذار بهر دلیلی حقوقی را از ذیحق سلب می کند صریحا"در متن قانون به آن تصریح می نماید ( مثلا'در ماده 30 قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 درج شده(کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از مقررات این قانون اتخاد نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل ..)
با توجه به عمومات قواعد قراردادها و مبحث احکام شرکت در قانون مدنی ودر قالب قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی ، شرکا(مالکین مشاعی در عرصه مجتمع ساختمانی) حق و اختیار دارند که هر گونه قراردادی را که مورد توافق و تراضی مالکین مجموعه یا حتی اشخاص خارج از مجموعه نظیر بانک باشد جهت ساخت وساز در احداث مجموعه جدید منعقد نمایند از جمله در نسبتهای مساحت اختصاصی تغییر دهند (توجه نمائیم بحت توافق و تراضی در حقوق خصوصی مطرح است وتداخلی با حقوق عمومی ندارد ) و در قرارداد تنظیمی (قرارداد مشارکت مدنی سرمایه از بانک و زمین از مالکین) در خصوص شرایط قرارداد توافق و تراضی نمایند از جمله برای تقسیم واحد های احداثی در مجموعه باهم تراصی نمایند ودر قرارداد تنطیمی بدون الزام به رعایت مساحت تثبیت شده اختصاصی خود با هم توافق و قراردادی تنطیم نمایند و ضمن قرارداد کارشناسی ارزیابی واحدها و تعیین قدر السهم اختصاصی شرکا ( مالکین و بانک ) را به کارشناس مورد نطر خود یا کارشناس رسمی دادگستری محول نمایند و کارشناس در قالب مفاد مندرجات قرارداد تنظیمی که در واقع قانون اختصاصی مالکین مجموعه می باشد اظهار نظر نماید. (ماده 575 ق م تصریح دارد (هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند ''مگر اینکه "" برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد)
سالهاست که تنظیم این گونه عقود اسلامی در قالب قراردادهای خصوصی مشارکت مدنی موضوع ماده 10 قانون مدنی در دفاتر اسناد رسمی معمول است . ?ابراهیم جلالی/کارشناس رسمی امور ثبتی

خدمات

آخرین مطالب

راي انتظامي پرونده خود را در شوراي انتظامي پيش بيني کنيد؟

دسته بندي تخلفات حرفه اي - انضباطي و انتظامي ، در جه و حدود محروميت مجازات هاي انتظامي

19:19 1397/10/16
انواع پروانه هاي ساختماني که توسط شهرداري صادر مي شوند

انواع پروانه هاي ساختماني که توسط شهرداري صادر مي شوند

17:05 1397/10/16
نمونه دادخواست جهت خروج از شرکت

ما در اين بحث در ادامه مطلب "نحوه ازاد کردن پروانه نظام مهندسي از شرکت هاي حقوقي" دو نمونه از شکايت با اين موضوع را براي نمونه قرار داده ايم

18:03 1397/09/15
نحوه ازاد کردن پروانه نظام مهندسي از شرکت هاي حقوقي

شايد يکي از مشکلاتي اصلي اعضايي که عضو شرکت حقوقي هستند باز پس گيري پروانه اشتغال به کار بعد از اتمام قرارداد است ما در اين بحث به اين موضوع ميئردازيم شايد مهمترين مسئله اين است که ما بايد از چه کسي شکايت کنيم تا پروانه ما ازاد شود ؟ شرکت يا مديرعامل؟

17:53 1397/09/15
شرايط تقاضاي ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

شرايط تقاضاي ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

12:44 1397/06/08
طبق اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390 تفکيک اراضي در محدوده حريم شهرها در صلاحيت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداري در اين خصوص فاقد صلاحيت است

طبق اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390 تفکيک اراضي در محدوده حريم شهرها در صلاحيت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداري در اين خصوص فاقد صلاحيت است

16:52 1397/05/29
آيا مالکين آپارتماني مجاز مي باشند در تعيين قدرالسهم از عرصه بر اساس توافق عمل نمايند؟

قانون تملک آپارتمانها تلفيقي از قانون مدني و قانون ثبت و ....مي باشد . قانون تملک اپارتمانها در موادي که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعي نظر دارد ،موثر از ق م بويژه از مبحث احکام شرکت (مواد 571 الي 606 )مي باشد

16:45 1397/05/29